شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Imported Smilies
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :dodgy:
  Dodgy
  Dodgy
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • >:(
  ??????
  ??????
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • 8)
  ??????
  ??????
 • ???
  Huh?
  Huh?
 • ::)
  ???? ???
  ???? ???
 • :-[
  ????? ?????
  ????? ?????
 • :-X
  Lips Sealed
  Lips Sealed
 • :-\
  ????
  ????
 • :-*
  ??????
  ??????
 • :'(
  ???? ????
  ???? ????
 • >:D
  ?????
  ?????
 • ^-^
  ??????
  ??????
 • O0
  ????????
  ????????