Latest Forum Threads

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Imported Smilies
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :dodgy:
  Dodgy
  Dodgy
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • >:(
  ??????
  ??????
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • 8)
  ??????
  ??????
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • ???
  Huh?
  Huh?
 • ::)
  ???? ???
  ???? ???
 • :-[
  ????? ?????
  ????? ?????
 • :-X
  Lips Sealed
  Lips Sealed
 • :-\
  ????
  ????
 • :-*
  ??????
  ??????
 • :'(
  ???? ????
  ???? ????
 • >:D
  ?????
  ?????
 • ^-^
  ??????
  ??????
 • O0
  ????????
  ????????