09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

دوران 1 - سیلمی عرب ایرانی

سیلمی عرب خالص ایرانی دوران1 (انسیاتور * بنت دوران) آخرین بازمانده انسیاتور
 دوران 1 سیلمی عرب خالص ایرانی
 پر امتیازترین سیلمی عرب خالص ایرانی حال حاضر کورس اسبدوانی عرب, تولید کننده کره های زیبائی و کورسی و رنگ مشکی
 دارای 96 امتیاز کورس
دارای کاملترین شجره : انسیاتور , سلیم, سیحون , ارس, اژدر , کارون
 
دارای تست دی ان ای و تائیدیه واهو
 تائیدیه دی ان ای سیلمی عرب دوران 1

نقل قول از خانم قره گوزلو :
مادیان" آب بید" از سیلمی ابلیس حامله بود و ما منتظر زاییدنش بودیم .
یک کارگر افغانی داشتیم که مهتر اسبها بود و مسئول کمک به زایمان آب بید بالاخره کارگر آمد و به من گفت که مادیان یک کره نر زاییده . و ادامه داد :...
خانم ! این کره پرواز خواهد کرد من ازش پرسیدم : پرواز؟ چطور؟
کارگر گفت :
وقتی که مادیان میخواست کره را بدنیا بیاره من کنارش بودم . وقتی زایمان هنوزکامل انجام نشده بودو هنوز نصف اندام کره بیرون نیامده بود مادیان بلند شد و ایستاد و من برای اینکه کره به زمین سقوط نکنه یک "جوال" پشت مادیان گرفتم تا کره بیفته توی آن و زمین نخوره.(جوال یک کیسه دستباف نسبتا بزرگ است ) در این حال زایمان کامل شد و کره با پای خودش به زمین آمد .

ادامه صحبت کارگر:
و ما در افغانستان افسانه ای داریم که اسبی که با پای خودش بدنیا بیاد و بایسته پرواز میکنه.
خانم ادامه دادند :
چند سال بعد یک مادیان از ایران صادر شد که حامله بود و در اروپا کره اش را بدنیا آورد و کره اش قهرمان کورس دنیا شد... همه علاقمندان کورس دنیا به دنبال اسم و مشخصات و محل و مالک پدر اون اسب کورسی افتادند تا مادیانهای خودشان را کشش کنند. .
وپدر آن اسب قهرمان کسی نبود جز "انسیاتور" . وانسیاتور در سرتاسر دنیا مشهور شددرحالیکه خودش در ایران بود !
و این شهرت جهانی انسیاتور تعبیر به همان پرواز انسیاتور شد...

 

سیلمی دوران آخرین بازمانده اسبهای اصیل ایرانی است که با ژن قوی و قدرت انتقال بسیار بالا در سن 23 سالگی همچنان پر قدرت و با صلابت تولید میکند.

سیلمی دوران1 در سن 23 سالگی

دوران 1 سیلمی عرب ایرانی

دوران اسب عرب ایرانی

سیلمی عرب ایرانی دوران1

سیلمی عرب دوران1 دارای برترین حرکت