09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

ارپو - سیلمی عرب

سیلمی عرب ارپو نوه اسطوره زیبایی عرب غزل الشغب , تولید شده در کوشر آلمان توسط دکتر نیلز ایسمر

دارای چندین مقام زیبایی قبل از ورود به ایران ,تولید کننده کره های عرب بسیار زیبا

هماهنگی کشش : 09124608266

سیلمی عرب ارپو