09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

سیلمی یموت خالص کوروش

سیلمی یموت خالص کوروش

شجره عالی و استعداد در پرش

کره دهی عالی

دارای دی ان ای و کارت سیلمی از فدراسیون سوارکاری

تماس : 09124608266