09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

مدرس بین المللی چوگان وارد کشور شد

 این مربی از مدرسین پر سابقه فدراسیون جهانی است که سابقه سر مربیگری تیم ملی چوگان استرالیا و تیم ملی چوگان آفریقای جنوبی را در کارنامه خود دارد.

این مربی که دارای هندیکاپ بالا و با تجربه است، برای چندمین بار است که به منظور برگزاری کلاس های آموزش تاکتیک چوگان ، آموزش مربیگری ، آموزش داوری و آموزش تربیت اسب به ایران آمده و این دفعه قرار است به مدت دو ماه در کشورمان اقامت داشته باشد.
 
وی مربی علاوه بر برگزاری کلاس های مربیگری و داوری و توجیهی و تربیت اسب بصورت تئوری قضاوت کلیه بازیهای چوگان ،از جمله جام ارتش و جام گابریک، که از سی ام فروردین آغاز خواهد شد ، را زیر نظر کمیته برگزاری فدراسیون چوگان به عهده خواهد داشت.


رقابتهای چوگان جام ارتش عصر روز چهارشنبه 30 فروردین ماه در میدان چوگان قصر فیروزه تهران برگزار خواهد شد.