09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

چوگان ایران در مسیر موفقیت گام برداشته است

گر چه بازی چوگان در ایران فاصله زیادی با کشورهای مطرح و سرشناس جهان دارد، اما می توان استعدادهای خوبی را در ایران پرورش داد و امیدوار بود که در آینده نزدیک، ایران بتواند در میادین بین المللی حاضر شود.

 اگوین جولین چپلین، چهره نام آشنای چوگان در جهان و سر مربی پیشین تیم های ملی استرالیا و آفریقای جنوبی که این روزها در تهران به سر می برد و به آموزش و تدریس تاکتیک های بازی چوگان به استعدادهای ایرانی می پردازد، با اشاره به امکانات موجود درایران خاطر نشان ساخت: در حال حاضر امکانات و تجهیزات خوبی به لطف فدراسیون چوگان در ایران مهیاست اما لازم است تا این امکانات و زیر ساخت ها تقویت شود تا امکان پرورش استعدادهای گوناگون بیش از پیش فراهم گردد.

وی با ابراز امیدواری از پیشرفت سریع چهره های جوان و جویای نام در چوگان ایران خاطر نشان ساخت: تمرین و مداومت رمز رسیدن به موفقیت است و من میل به پیشرفت و موفق شدن را در چهره ورزشکاران ایرانی احساس می کنم.

گوین چپلین که خود روزگاری از چوگان بازان مطرح دنیا بوده است، موفقیت در چوگان ایران را حاصل یک کار گروهی دانست و افزود: در بسیاری از کشورها، دولت خود به عنوان حامی این ورزش شناخته می شود و همه ساله رویدادهای مختلفی با حمایت دولت ها و وزارتخانه های ورزش انجام می پذیرد و امیدوارم زمینه حمایت از این ورزش در ایران که زادگاه اصلی این ورزش می باشد، بیش از پیش  فراهم گردد.